Lösdrift

Vi erbjuder en helårslösning med ligghall och varierat underlag vintertid med tillägg av bete sommartid.

I grundhyran ingår foder och daglig tillsyn, övriga önskemål enligt överenskommelse.
Skötselutrymmenfikarum, paddock mm delas med Active Stable anläggningen. Sadelkammare finns att tillgå både i Active Stable och i anslutning till ligghallen.
 

Anläggningen

Lösdriftsstallet är byggt för fri tillgång på grovfoder och manuell utfodring av kraftfoder. I övrigt har vi använt oss av flera delar  från vårt Active Stable i form av hårdgjord yta, tempererad vattenho och hygiensisk utfodring av grovfoder under tak.

Anläggningen består av en ligghall på 100 kvm. Utfodringsplats under tak, fri tillgång på grovfoder. 

Hårdgjord yta ca. 800kvm. Tempererad vattenho. Två betesvallar på totalt ca 2 ha. Det finns möjlighet att utöka betet vid behov.

Ligghall

Ligghallen är på ca 100 kvm. Vi tar in max 6 hästar.

I ligghalllen finns en invänjningsbox/sjukbox på ca 12 kvm med tillhörande grushage på 225 kvm. Hagen fungerar också som sluss mellan den stora hagen och betesvallen.

I kortändan på ligghallen finns ett frostfritt förråd/sadelkammare med vatten indraget.

Hårdgjord yta och betesvall

Närmast ligghallen har vi en väldränerad hårdgjord yta på

ca 800 kvm. I anslutning till denna ligger två betesvallar som är tänkta att växelbetas.

Staketen har 3 trådar vilket gör det möjligt att ha föl i anläggningen.

Utfodringsplats

Utfodringsplatsen ligger under tak för att hålla en hygieniskt hög kvalitet på grovfodret.

Tempererad vattenho

I den tempererade vattenhon finns alltid friskt vatten som hålls frostfritt vintertid. Vattenflödet är 34 l/min.

Vi har valt en dubbel vattenho eftersom hästar gärna dricker tillsammans.