Active Stable - modern hästhållning

Active Stable är ett optimalt system för modern grupphästhållning som försöker  tillgodose hästens naturliga behov. Hästen är ett flockdjur som i sitt naturliga tillstånd strövar och söker föda största delen av dygnet, även på natten. För att den ska må bra behöver den social och fysisk kontakt med andra hästar. Den behöver också röra sig mycket och äta ofta.

Här kan du läsa hur vårt Active Stable är utformat.

Grovfoderstation

En häst som lever fritt äter gräs 14-18 timmar per dygn. I Active Stable får varje häst en individuell foderstat som fördelas på 10 möjliga ättillfällen över dygnet. De justeras sedan löpande beroende på hur ofta hästen väljer att äta. Utfodringen sker i fyra spiltor som kan serva totalt 16 hästar. Foderstationerna styrs via en transponder som antingen sitter i ett band runt hästens hals eller i ett chip, något större än ID-chipen.
 

Kraftfoderstation

Kraftfoderransonen är fördelad på 10 ättillfällen per dygn. Vi har två silos vilket gör det möljigt att utfodra två olika sorters kraftfoder. Valet av kraftfoder styrs av näringsvärdet på grovfodret.

Kraftfoderstationen styrs via transponder.

Ligghall

Vi har en ligghall med två rymliga in och utgångar. Framför ingångarna finns vindskydd med tak. Ligghallen har en avdelare, vilket skapar utrymme för både ranghöga och ranglåga individer.
I ligghallen finns också en invänjningsbox med tillhörande rasthage där nya hästar i lugn och ro och på tryggt avstånd kan bekanta sig med övriga "flocken".

 

Tempererad vattenho

I den tempererade vattenhon finns alltid friskt vatten som hålls frostfritt vintertid. Vattenflödet är 34 l/min.

Vi har valt en dubbel vattenho eftersom hästar gärna dricker tillsammans.

Bete

Från maj till september har vi öppet till betesvallarna. Många hästar är känsliga för foderbyten och för att undvika problem vid övergång till och från betet har vi invänjningsperioder på ca 3 veckor vår och höst. Hästarna har tillgång till ligghall och grusad yta även sommartid.

Våra erfarenheter av Active Stable

Efter 10 år med Active Stable är vi mer än nöjda och jag är säker på att hästarna instämmer.

Den mest markanta förändringen vi märkt på hästarna är att hovarna har fått bättre kvalitet. En möjlig teori är att det stabila, torra underlaget och den ökade rörelsen i kombination med rätt utfodring verkar positivt på hovarna. Hästarna har också blivit mer harmoniska och hos de som varit längst i systemet kan vi se vad vi tolkar som en ökad social kompetens.

Det finns alltid en skaderisk när hästar går tillsammans och de största riskerna upplever jag är vid insläpp, utsläpp och i samband med utfodring. I Active Stable har vi byggt bort konkurrensen om mat och vi försöker göra insläppen så smidiga som möjligt. När vi tar ut och släpper in hästarna i Active Stable för ridning påverkar det inte de andra hästarna överhuvudtaget.

Vad som också är intressant är hur hästarna använder ligghallen. De tillfällen som ligghallen är mest välbesökt är soliga sommardagar. Regn och blåst på vintern leder inte till lika många besök! Sover gör de i ligghallen på vintern men fram på vårkanten väljer flera att sova ute.

Anläggningen har överträffat alla våra förväntningar och både vi och hästarna stortrivs. För oss som arbetar i stallet är det oerhört lättarbetat. En positiv bieffekt av att vi mockar i hagen varje dag är att när vi går inne hos hästarna i deras "hem" har vi kunnat iakta deras beteende på ett sätt jag aldrig tidigare upplevt. Eftersom vi inte representerar mat eller någon annan förändring i deras rutiner så låter de inte oss störa. Naturligtvis finns det en del nyfikna hästar som gärna lägger sig i vårt arbete också men de gör det av just nyfikenhet.

Halmstation

Dagens hö och hösilage är ofta för näringsrikt för de flesta hästar och de klarar därför inte fri tillgång. För att ändå kunna tillfredställa behovet både av att äta över hela dygnet och långa ättider har hästarna hos oss alltid fri tillgång på halm. De kan äta halm i halmstationen och i ligghallen.

Inbyggd rörelse

Hagen är avdelad med ett staket som tillsammans med kraftfoderstationen skapar rörelse för hästarna. Stationen är placerad längst bort i hagen och staketet måste rundas för att de ska komma tillbaks till stationen. Om hästen utnyttjar sina 10 möjliga ättillfällen kommer den att röra sig 2 km per dygn bara för att äta kraftfoder men vi vet att de rör sig mycket mer än så.

Rullningsyta

Sandlådan är välbesökt och används både för rullning och som sovplats. Speciellt när det är varmt sover hästarna gärna i den svala sanden.

Hårdgjord yta

Rasthagen har ett väldränerat underlag av grus som är fast och stabilt oavsett årstid. Hästarna har tillgång till grusytan även sommartid och varma sommardagar väljer de att gå upp från betet och stå på grusytan och i ligghallen för att komma undan insekter.

Vi mockar ytan varje dag.

Flockgemenskap

Hästar mår bra av att umgås med andra hästar och det är inget som kan ersättas av människor eller andra djur. De äter tillsammans, de leker, kliar och uppfostrar varandra. Kort sagt utvecklar de sin sociala kompetens och den har även vi männsikor nytta av när vi hanterar våra hästar.

Invänjning av ny häst

När en ny häst kommer får den gå i egen hage med en box som ligger i ligghallen. Den kan alltså bekanta sig med de nya kompisarna både inne och ute utan att riskera bråk. 

Efter ca 3 dagar är det dags för den nya hästen att komma in i hagen till de andra.

Vi börjar introducera grovfoderstationen och därefter kraftfoderstationen. Rent praktiskt går det till så att vi leder in hästen i foderspiltan och visar hur den kommer in och ut. Därefter visar vi var den kan äta. Sen lämnar vi den för att äta en stund.

Vid introduktionen har inte de andra hästarna till gång till stationen utan den nya hästen får lära sig i lugn och ro. De flesta hästar lär sig samma dag men det kan ta ytterligare några dagar innan de får in rutinen.

Under sommarhalvåret går den nya hästen de första dagarna i egen gräshage emellan betet och den grusade ytan för att vara  närmare de andra.